Skip to main content

10 februar 2023
Af Kim Lesanner, Motormagasinet

 

Rustbeskyttere får klare retningslinjer om miljø i arbejdet

Krav til kemi, klima og arbejdsmiljø er kommet under lup hos leverandøren og producenten LHG Group til de tilknyttede rustbeskyttelseskæder SUVO og Tectyl i en håndbog med alle retningslinjer for driften.

- Nu behøver vi ikke være bekymrede for et tilsyn fra Arbejdstilsynet eller kommunen længere, for nu er der helt klare rammer for vores arbejde, siger Jes Just Langagergård, der er medejer af Hjørring Rustbeskyttelse A/S i SUVO-kæden. Han er samtidig formand for garantiforeningen for kædens selvstændige centre og glæder sig, på hele den frivillige kædes vegne, over at have fået mere klare retningslinjer for kemi og drift. For der er stigende krav fra især hans B2B kunder i autobranchen, der tæller både større mærkeværksteder og mindre frie i hele Nordjylland, fra Skagen til Åbybro.

Hjælp fra specialister

Kemi er en uundgåelig del af hverdagen for LHG Groups tilknyttede rustbeskyttelsescentre i SUVO og Tectyl. Med en stadig skrappere og kompleks lovgivning om kemi valgte LHG Group derfor at indlede et samarbejde med Mediator A/S, der er specialister i kemi og overholdelse af lovgivning og regler – også kaldet compliance. Målet var at ensrette retningslinjerne, skabe overblik over virksomhedens udfordringer og at samle al nødvendig viden og ’best practices’ i en håndbog til hverdagsbrug, som dokumentation ved tilsyn og som vejledning til oprettelse af nye centre.
– Det er vores job i ledelsen for rustbeskyttelsescentrene at sørge for, at vi som virksomheder overholder lovgivningen i alt, hvad vi foretager os. Med udarbejdelsen af instruktionsbogen har vi ensrettet og samlet al den viden, vi har om vores produkter, de daglige processer i virksomheden og om lovgivningen. Dermed kan alle ansatte i LHG Group, nye som gamle og hos tilknyttede centerpartnere, finde, hvad de har brug for at vide ét sted. Det har sikret en mere stringent udførsel af arbejdsopgaverne for alle, siger direktør i LHG Group, Palle Pedersen. I håndbogen, der hele tiden opdateres, kan medarbejderne blandt andet få svar på spørgsmål om kemiske APV’er, ansøgninger til kommunen, egenkontrol af centrene og praktisk håndtering af affald.


Stadig mere lovfokus

Udviklingen af instruktions og proceshåndbogen hos LHG Group er resultatet af en målrettet strategi og et ønske om ensretning fra ledelsens side, der har stået på side 2012. Instruktionsbogen afspejler også en gennemgående tendens i samfundet, fortæller Jens Haugaard, CEO hos Mediator:
– Til forskel fra blot få år tilbage arbejder vi i Danmark i dag med et langt mere fællesskabsorienteret system, hvor alle led i forsyningskæden skal og bør tage lige stort ansvar for kvalitet og compliance. Det er opstået, fordi bevidstheden fra samfundet, om at virksomheder skal overholde lovgivning og være ordentlige, er større end nogensinde før, siger Jens Haugaard.


Et stort ansvar

Tendensen mærker man også hos LHG Group, som, med driften af undervognsbehandlingscentrene in mente, har skullet tilpasse sig til et mere kompliceret lovmæssigt system end tidligere. Kravene til sikkerhed og compliance er væsentligt mere omfattende og under konstant forandring. Hertil er klimahensyn desuden kommet til som en af de vigtigste faktorer i samfundet, og således også hos LHG Group.
– Efter at klima og miljø for alvor er kommet på dagsordenen i samfundet, er vores ansvar som producent og distributør også blevet et miljøansvar. Det har gjort hverdagen endnu mere kompleks
at operere i for alle, både hos LHG Group og hos vores centerpartnere. Derfor kan vi godt forstå, at der kan opstå forvirring og spørgsmål generelt, og her vil vi gerne kunne svare korrekt på alt, siger Palle Pedersen. Han tilføjer, at leverandøren tidligere ofte fik henvendelser fra selv erfarne centerpartnere om sikkerhed og korrekt brug af produkter til korrosionsbeskyttelse. Med indførslen af instruktionsbogen er henvendelserne stilnet meget af.

 

Taget godt imod

Håndbogen er blevet taget godt imod på SUVO og Tectyl centrene rundt omkring i landet, melder LHG Group. Bogen benyttes blandt andet til oplæring af nye medarbejdere og ved oprettelsen af nye centre. Det er dog især ved besøg af Arbejdstilsynet og kommunen, at bogens indhold kommer til sin ret.
– Førhen har vi været i tilsynets nåde og havde en klump i maven ved besøg, fordi det har været svært for os at vide, hvad vi skulle være forberedt på. Det har nogle gange virket som om, Arbejdstilsynet fandt på nyt at kontrollere hver gang, afhængig af manden på tilsynet og hvilket område i landet. Det har ført til dyrekøbte erfaringer for både mig og mine kolleger rundt omkring. Med håndbogen har vi en ensrettet tjekliste, så der er fuldstændig styr på tingene forud for et besøg. Nu behøver vi ikke være bekymrede for et tilsyn længere, siger Jes Just Langagergård fra Hjørring Rustbeskyttelse. Han mener, at det giver både Arbejdstilsynet og kommunen mere respekt for en virksomhed, når noget er sat i system.
- Vi vil i branchen for rustbeskyttelse gerne være proaktive og opdaterede, og her er det virkelig dejligt at have en specialvirksomhed som Mediator i ryggen, selv om vi også normalt kan hente megen hjælp hos LHG Group. Vi er klar over, at vores branche måske havde et noget broget ry i ’gamle dage’, men i dag vil langt de fleste seriøse
rustbeskyttere gerne være gode ved miljøet og udføre et godt stykke arbejde – det lægger både mine private kunder og værkstedskunder jo også vægt på, siger Jes Just Langagergaard.

 

"Førhen har vi været i tilsynets nåde og havde en klump i maven ved besøg, fordi det har været svært for os at vide, hvad vi skulle
være forberedt på"
Jes Just Langagergård, ejerleder, SUVO Hjørring

 

Nemt tilgængelige regler
Hos Tectyl kan man nikke genkendende til udsagnet, og ejer af Tectyl Viby, Michael Henriksen bakker op:
– Når vi førhen fik besøg af kommunen og Arbejdstilsynet, skulle de kæmpe sig igennem alle mulige dokumenter med relevante tilladelser, dokumentation og arbejdsbeskrivelser. I dag har vi det hele samlet ét sted i et nemt tilgængeligt sprog, som alle kan aflæse. Udover at spare os for en masse tid sørger bogen for, at vi føler os sikre i både det daglige arbejde og i særdeleshed i, at vi opfylder alle nødvendige krav, der måtte være fra styrelserne, siger Michael Henriksen.