Skip to main content

14. oktober 2022
Af Kim Lesanner, Motormagasinet

Kom med ind i laboratoriet: Rustbeskyttelse skal sidde lige i saltskabet

Medindehaver Mads Raahede tester alle produkter til rustbeskyttelse og udvikler nyt til SUVO og Tectyl centrene på laboratoriet hos LHG Group.

Med en sprøjte udtager Mads Raahede en såkaldt batchprøve på et af de mange rustbeskyttelsesprodukter, der skal have den helt rigtige sammensætning og viskositet, inden det sendes ud til de 43 SUVO centre og 23 Tectyl centre landet over.

LHG Group har to leverandører af produkter, men laver dem også selv. Mads Raahede kvalitetskontrollerer løbende alle produkter, så der er tryghed for, at alt er, som det skal være, inden produkterne når ud til centrene. Det er vigtigt, at produkterne lever op til de gældende ISO- og DIN-normer, som produkterne er godkendt efter, så det flyder optimalt gennem centrenes udstyr og fordeler sig rigtigt i bilernes hulrum.

Det muliges kunst

Vi er på det lille laboratorium hos leverandøren LHG Group, hvor medindehaver Mads Raahede huserer mellem metaldåser, måleudstyr, pc og så den store salttågetester, hvor produkterne kan afprøves på metaloverflader.

- Vi udvikler hele tiden inden for det muliges kunst for at gavne arbejdsmiljøet og klimaet. Det handler om at forbruge de rette mængder rustbeskyttelsesprodukter til den enkelte bilmodel, og vi trimmer også i forhold til forbruget i på de enkelte centre hos vores to tilknyttede kæder, siger Mads Raahede.

30 sprøjteprodukter

Udviklingen i produkterne er begrænset af råvarer og de forskellige typer tilsætningsstoffer. Udgangspunktet er, at centrenes påføringsudstyr – især de såkaldte lanser – skal være så tynde som muligt for at kunne komme ind ad selv små huller og sprækker. Det kræver, at produkterne er tilpasset opgaverne. LHG Group har tilknyttet en ekstern rådgiver, der er kemiingeniør.

- Ham sparrer vi med, når vi selv får ideer, for her hos os har vi jo ’fingrene i bolledejen’ og er glade for at nørde for at dygtiggøre os selv og forbedre hele tiden, siger Mads Raahede.

Lige nu afprøver LHG Group et nyudviklet afrensningsprodukt, der er mere miljøvenligt end de hidtidige.

Produkternes margin er ganske lille mellem viskositet og den såkaldte restflydeværdi; altså det der er tilbage, når produktet er ophærdet på bilen. Fordampningen på produkterne varierer alt efter produktet. Der findes 20-30 forskellige produkter i begge kæder med forskellige bestanddele i hvert produkt.